Home Bóng đá Kỹ thuật bắt bóng của thủ môn, cứ bắt là “dính”